Gençlere yönelik hem ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’
hem de ‘Proje Üretebilme ve Uygulayabilme’
konularında farkındalık oluşturma, yaşadığı bölgedeki sorunları tespit etme, bu sorunları projelendirerek hayata geçirme ve kişisel ağlarını genişletme gibi yetkinliklerin kazandırılması amaçlanmıştır.


Gerekçeler

Mikro düzeyde yaşadığımız coğrafyanın, makro düzeyde dünyanın geleceği hakkında gençler olarak bilinçsizlik ve bilgisizlik durumunun var olması,
Sürdürülebilir ekolojik düzenin iç karartıcı olması,
Ülkemizde yerel düzeyde proje oluşturma, geliştirme ve uygulama eksikliğinin var olması,
Gençlerimizin yeteri kadar bilgiye ve farkındalığa sahip olmaması,
Anadolu’da okuyan gençlerin özgün içerikli ve kapsamlı etkinliklere ulaşamaması,
olarak görülmüştür.!


YENİLİKÇİ VE ÖZGÜN YÖNLER

Kesintisiz 18.5 Saatlik Etkinlik,
Konsept (Sürdürülebilirlik)
Program sonunda 20 proje üretilmesi ve belirli projelerin desteklenmesi
Girişimcinin Yaşadığı Zorluklara İthafen; Uykusuzluk, Yorgunluk, Beyin Fırtınası, Zorlu Üretim Süreci, Ekip Çalışması gibi tecrübelerin kazanılması.
İleri bir tarihte seçilen projelerle 5.5 Saat Lansmanı yapılması