VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AÇIK RIZA BEYANI

Veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden SİMURG DERNEĞİ’nin elektronik ortam ve telefon aracılığıyla toplayacağı kişisel verilerimi (ad, soyad, imza, TC kimlik numarası,adres, telefon numarası) aydınlatma metninde bilgilendirildiğim çerçevede işlemesine dair açık rızam vardır.