Bu belge Simurg Derneği Hukuk Komisyonu tarafından Dernekler Yönetmeliğinde yer alan
eklerin nasıl doldurulması gerektiğine dair bir rehber olması amacıyla hazırlanmıştır.