Genç İnovasyon Akademi


Yenilik gençlerde başlar mottosuyla dünya sorunlarına daha inovatif yaklaşan, sürdürülebilir çözümler üreten ve bunları uygulamaya geçiren, geniş bir vizyona sahip, hedefleri için elini taşın altına koymaktan çekinmeyen bir nesil istiyoruz. Bu konuda potansiyeli açığa çıkaracak somut adımlar atılması gerektiğinin farkındayız ve Genç İnovasyon Akademi ile gençler ve karar vericiler arasında köprüler kurmak adına liderlik, girişimcilik, sürdürülebilirlik ve benzeri alanlarda projeler yapıyoruz.


Kültür & Sanat


Kültür yaşanmışlığın özüdür ve bu yaşanmışlığın sonucu olarak ortaya çıkan verimliliğin paylaşımı ile kendini gösterir. Sanat ise insanın ortaya koyduğu en ilgi çekici ve en güzel eserdir. Biz Simurg olarak verimliliğin en üst çağındaki genç bireylere kişiliklerini yansıtmak, içlerindeki güzellikleri açığa vurmak, yaratıcılığı geliştirmek ve dünyada kalıcı izler bırakma imkânı tanımak, bunları kolaylaştırmak istiyoruz.
Bu misyonumuzu desteklemek ve istikrarı sağlamak adına Kültür-Sanat departmanı kurduk. Bu departman altında fotoğrafçılıktan sinemaya, müzikten spora her alanda projeler yapmak istiyoruz. Şu an Nesiller El Ele ve SİDUF üzerinde çalışıyoruz.


Basın & Yayın


Basın&Yayın departmanı Simurg Derneğinin dijital ortamlardaki sesi olmayı hedefler. Bu amaç doğrultusunda Simurg Derneği’ndeki gelişmeleri ve paydaşlarımızla olan güncel haberleri kitlelere ulaştırmak için Simurg Bülten projesi; gençlerin üretkenliklerini çeşitli edebi alanlarda kaleme döktükleri Zümrüdüanka e-dergisi basın yayın departmanı altında faaliyet göstermektedir.
Zümrüdüanka dergisinin sitesine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz!

Simurg-UP


21.yüzyıl yetkinliklerinin kazanımı dernek özelinde sağlamak için tasarlanan Simurg-UP projesinde çeşitli çalışma grupları oluşturulmakta ve eğitim atölyeleri düzenlenmektedir. Birlikte öğrenme ve gelişme mottosu ile Simurg üyelerinin istedikleri alanlarda profesyonel gelişmeleri amaçlanmaktadır.