SIK SORULAN SORULAR

1

Simurg ne demektir?

Simurg, doğu mitolojisinde ortaya çıkan ve zaman içerisinde doğudaki hikâye ve efsanelerde de yer almaya başlayan bir kuştur. Kişinin gerçek yolculuğunun kendine yapılan yolculuk olduğunu, aranan çözümün kişinin kendinde saklı oluşunu temsil eder.
2

Neden dernek olmayı seçtiniz?

Bu topluluğa resmiyette en çok bağımsız alan kazandıracak format “dernek”tir. Simurg, cemiyet olarak bir arada bulunarak birbirini desteleyen ve geliştiren, aynı zamanda topluma fayda sağlayan bir oluşumdur ve bunu korumaya çalışır. Herhangi bir sisteme doğrudan entegre değildir. Birçok sistemden ve modelden esinlenerek oluşumunu şekillendirmiştir.
3

Simurg Derneği'nin varlık amacı nedir?

Potansiyel sahibi gençlerin, toplumsal alanda ihtiyaç duyduğu birliktelik hissini bulabilecekleri tarafsız ve bağımsız bir sivil toplum kuruluşu ihtiyacını gidermektir.
4

Faaliyet alanı nedir?

Simurg, örgün öğrenimin yanında geri planda kalan ve sivil toplum bilinci ile giderilmesi gerektiğine inandığımız kişisel eğitim boşluğuna yönelik genç nesil odaklı eğitim, sosyal sorumluluk ve yayıncılık faaliyetleri yürütür.

5

Dernek üyelerinin genel profilleri nasıl?

Dernek üyeleri ülkenin çeşitli lise ve üniversitelerinde okuyan öğrencilerden ve genç yetişkinlerden oluşur. Üyeler 16-26 yaş aralığındaki bilinçli ve aktif insanlardan seçilir.
6

Simurg Derneği üyeleri arasında dayanışmanın temelleri nelerdir?

Bir bütün olmanın verdiği samimiyet ve güven hissi ile benzer amaçları desteklemek üyeler arası dayanışmayı sağlar.
7

Mevcut projeler hakkında kiminle iletişime geçebilirim?

Derneğin tüm projeleri internet sayfasında Departmanların alt başlıkları olarak yer alır. İnternet sayfası, oryantasyon kılavuzu vb. dernek organlarından proje yürütücüsüne ait bilgilere ulaşabilir ve onunla iletişime geçebilirsin. Aynı zamanda Derneğin tüm projelerinden sorumlu olan Genel Sekreter ile de iletişime geçebilirsin.
8

Bir Proje fikrim var. Kiminle paylaşmalıyım?

Derneğin projeleri Genel Sekreter tarafından yönetilir. Bir üye proje önerisinde bulunmak istiyorsa Genel Sekreter ile iletişime geçerek ilk adımı atar. Ardından Genel Sekreter projeyi Yönetim Kuruluna iletir. Yönetim Kurulu fikir sahibinden proje ile ilgili bir plan sunmasını ister, projenin karşılaması gereken kriterleri ve projeden beklentileri iletir, fikir sahibine proje geliştirme sürecinde destek olur. Fikir sahibi ve Yönetim Kurulu arasında yapılan görüşmeler ile projenin son hali verilir. Son olarak karara bağlanması için Anadolu Kongresi’nde tartışma ve oylamaya açılır. Kabul edilmesi durumunda Simurg takvimine eklenerek proje dernek sisteme adapte edilir.