SIKÇA SORULAN SORULAR

 
1SİMURG ne demektir?
Simurg, doğu mitolojisinde ortaya çıkan ve zaman içerisinde doğudaki hikâye ve efsanelerde de yer almaya başlayan bir kuştur. Kişinin gerçek yolculuğunun kendine yapılan yolculuk olduğunu, aranan çözümün kişinin kendinde saklı oluşunu temsil eder.
2Kuruluş hikayeniz nedir?
Takvimler 2016 yılını gösterdiğinde, yıllarını projelere vermiş bir grup genç bir araya gelir. Hayaller, idealler ve gelecek planlarını gerçekleştirmek için aralarında kurdukları bağı güçlendirmek isterler. Yaptıkları çalışmaları tüzel bir çatı altında toplamak adına resmi bir topluluk olmaya karar verirler. Böylelikle onlar ve benzer zihinlere sahip gençler, nerede okuyup yaşarlarsa yaşasınlar bir parçası olabilecekleri ortak bir yuvaya sahip olacaktır. Ancak kuracakları yapının başlangıçta ne olacağı konusunda bir fikirleri yoktur. Oluşumun tüzel yapısı, ismi, vizyonu, misyonu ve birçok temel yapı taşını oluşturmak adına bir kongre düzenlemeye karar verirler. Gençler olarak toplanırlar ve gençler olarak karar verirler. Kaf Dağı’na gerçekleştirilen efsanevi yolculukta Simurg Derneği sahnesini alır.
3Dernek aidatı var mı?
Evet, yeni gönüllü üyelerimiz (Kerkes) için 100 TL, eski üyelerimiz için ise yıllık dernek aidatımız 150 TL'dir.
4"Kerkes" ne demektir?
Türk geleneklerine göre Kerkes, Simurg demektir. Ayrıca Simurg üye mülakatlarını geçerek 9 aylık ilk süreci boyunca gönüllü üyelerimize "Kerkes" demekteyiz. Kişi Kerkes sürecini tamamladığında Aktiflik Skalası nezdinde yeterli başarıyı gösterirse resmi üye statüsüne kavuşarak Simurglu olur.
5"Aktiflik Skalası" nedir?
Simurg üyelerinin dernek içerisinde gerçekleştirdiği her faaliyet puanlandırılmaktadır. Üye, katıldığı proje ekipleri, bulunduğu koordinatörlükler, katılımcısı olduğu etkinlikler ve katkı sunduğu her faaliyet için belli bir oranda aktiflik değeri kazanır. Faaliyetler; küçük, orta ve büyük ölçek olmak üzere 3 farklı kategoride sınıflandırılır. Yıl sonunda aktiflik skalasında ulaşılan değere göre üyeler çeşitli rozetler kazanır.
6Neden dernek olmayı seçtiniz?
SİMURG topluluğuna resmiyette en çok bağımsız alan kazandıracak format “dernek” tir. Simurg, cemiyet olarak bir arada bulunan, birbirini desteleyen, geliştiren ve aynı zamanda topluma fayda sağlayan bir oluşumdur. Bunu gençler olarak korumaya çalışır.
7Dernek üyelerinin genel profilleri nasıl?
Dernek üyeleri, ülkenin çeşitli lise ve üniversitelerinde okuyan öğrencilerden ve genç yetişkinlerden oluşur. Üyeler 16-24 yaş aralığındaki bilinçli ve aktif insanlardan seçilir. Simurg Derneği, üyelerinin Sorgulayıcı, İdealist, Mücadeleci, Uyumlu, Realist ve Genç olmasını diler.
8Simurg Derneği üyeleri arasında dayanışmanın temelleri nelerdir?
Bir bütün olmanın verdiği samimiyet ve güven hissi ile benzer amaçları desteklemek üyeler arası dayanışmayı sağlar. Ayrıca kimsenin yargılanmaması, fikirlere ve anlatılara saygı duyularak önemsenmesi dayanışmanın temellerini oluşturmaktadır.
9Simurg Derneği'nin varlık amacı nedir?
Potansiyel sahibi gençlerin, toplumsal alanda ihtiyaç duyduğu birliktelik hissini bulabilecekleri tarafsız ve bağımsız sivil toplum kuruluşu ihtiyacını gidermektir.
10Faaliyet alanı nedir?
Simurg, örgün öğrenimin yanında geri planda kalan ve sivil toplum bilinci ile giderilmesi gerektiğine inandığımız kişisel eğitim boşluğuna yönelik genç nesil odaklı eğitim, sosyal sorumluluk ve yayıncılık faaliyetleri yürütür.
11Mevcut projeler hakkında kiminle iletişime geçebilirim?
Derneğin tüm projeleri internet sayfasında yer alır ve işleyişinden Genel Sekreter sorumludur. Bizlere mail atabilir veya sosyal medya hesaplarımız üzerinden iletişime geçebilirsin. Ayrıca "Hakkımızda" sayfasından komisyon ve proje koordinatörlerine ait bilgilere ulaşabilirsin.