17 Mart 2021

XYZ Kampı – CaseOnline Başvuruları Açıldı

Bir yandan farklı şirketlerle vaka çalışması yaparak ve farklı eğitimler alarak kariyer basamaklarını tırmanırken, diğer yandan birbirinden farklı bölüm ve okullarda okuyan öğrencilerle tanışmaya, ve bolca […]