Faaliyetlerimiz

Anadolu Kongresi


Anadolu Kongresi, Simurg topluluğunun yönetişimi için her sene 19 Mayıs tarihinde aktif üyelerimizin davet edildiği ve Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz etkinliktir. Bitirilen sezonun değerlendirildiği, başlayacağımız yeni sezon için iş planımızın oluşturulduğu ve teamüllerimizin kolektif olarak düzenlendiği idari faaliyetimizdir.2C1N


2C1N, 2030 yılı için belirlenen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’nın lise öğrencileri tarafından analiz edildiği ve “2030’dan sonra ne olacak?” sorusunun yine lise öğrencileri tarafından tartışılarak cevapların üniversiteli gençlerce raporlaştırıldığı projemizdir. 2021 yılı itibarıyla 9 yıl süre ile gerçekleşecek olan 2C1N projesi her yıl 12 Ağustos Gençlik Günü’nde Sürdürülebilir Gençlik Raporları yayınlamaktadır. Amacı 12 Ağustos 2030 tarihinde Sürdürülebilir Gençlik Manifestosu’nu yayınlamaktır.


Siteye Git

XYZ Kampı & CaseOnline


XYZ Kampı, gençlerin kendilerini çokdisiplinli bir şekilde geliştirmelerine aracı olmayı amaçlayan bir inovasyon kampı projemizdir. Bu doğrultuda gençleri konuşmacılar ile buluşturur; markalar ile vaka analizi çalışması yaptırır; komite tartışmaları, lobi süreci, atölyeler ve birçok kaynaştırma etkinliği deneyimleri sunar. Farklı şehir ve okullardan katılımcı çeşitliliğini ön plana alarak hem lise hem üniversite öğrencilerini 4 gün 3 gece boyunca ortak bir noktada kaynaştıran faaliyetimizdir.

CaseOnline, çeşitli şartlara bağlı olarak XYZ Kampı deneyiminin dijitalleştirilmiş versiyonu olarak gerçekleştirilmektedir. Online vaka analiz projemizdir.


Siteye Git

Zümrüdüanka Dergisi


Zümrüdüanka Dergisi, Nisan 2018 tarihinden bu yana her ay düzenli olarak yayınladığımız dijital dergimizdir. Simurglu ana yazarlarımız ve konuk yazarlarımız sayesinde genç kalemleri okuyucularımız ile buluşturduğumuz projemizdir. Gençlerin içindeki yazınsal potansiyeli açığa çıkarmayı hedefleyen faaliyetimizdir.


Siteye Git

Nesiller El Ele


Nesiller El Ele, belirlenen paydaş okullarda Simurglu gençler ile lise öğrencilerinin deneyim paylaşımı gerçekleştirmesi adına oluşturulmuş bir gençlik projesidir. Lise öğrencilerinin farkındalığını arttırmak, akran öğrenmesini teşvik etmek ve çeşitli 21. yüzyıl yetkinliklerinin kazandırılması adına düzenli aralıklar ile okul içinde farklı disiplinleri tanıtan atölyeler düzenlediğimiz faaliyetimizdir.Simurg Söyleşi Saati


Simurg Söyleşi Saati (3S); deneyimleri ve yetkinlikleri ile tanımaya değer, birer yetişkin olarak çizgilerinin dışına çıkan insanları katılımcılar ile buluşturduğumuz ve konuşmacımızla karşılıklı muhabbet havasında samimi bir ortam oluşturduğumuz söyleşi projemizdir. 3S konuşmacılarımız ve konseptleri özelinde Simurg üyelerine yönelik veya dışarıya açık şekilde kurguladığımız faaliyetimizdir.Simurg UP


Simurg UP, gençlerin okul eğitimi haricinde ihtiyaç duyabileceği alanlarda etkileşimli atölyeler düzenleyen projemizdir. UP eğitimlerimizin değer önerisine göre önceliklendirdiğimiz hedef kitlemiz Simurg’un üyeleri olup yıl içerisinde tespiti yapılan istek ve ihtiyaçlara yönelik çeşitli atölye serileri gerçekleştiren faaliyetimizdir.Simurg Seçki


Seçki, zihin inşası ilkesi ile yola çıkan, her ay farklı temalarda seçilen kitapların okunduğu ve Simurglular ile ayın teması üzerine söyleşisinin gerçekleştirildiği projemizdir. Okunan kitaplar hakkında Simurgluların zihinlerinden notlarımıza yansıyanları sentezleyerek her ay Zümrüdüanka Dergisi’nde yayınlayan faaliyetimizdir.Simurg Akademi


Akademi; Simurg’un vizyonu, misyonu ve üye profili doğrultusunda deneyimleyebilecekleri olası serüvenleri tanımlayan eğitimimizdir. Bu doğrultuda hem pratik hem teorik olmak üzere deneyim haritasını düzenleyen, deneyim havuzunu besleyen ve deneyim aktarımına aracı olan faaliyetimizdir.Simurg Bülten


Bülten; Simurg’un faaliyetlerini, iç dinamiklerini ve gündemden seçmeleri içinde barındıran yayın projemizdir. Her ayın 1’inde e-posta üzerinden abonelerimize iletilen bülten aynı zamanda Spotify üzerinden sesli de dinlenebilmektedir. Dernekteki projelerimizin o ayki gündemlerini duyduğumuz, gelecek aya göz kırptığımız, eğlence ve bilgi amaçlı düzenli işleyen faaliyetimizdir.


Spotify'da Gör